Nonviolent Communication – Ett språk för livet!

NVC är ett processpråk som bygger på ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt. Intentionen är att hjälpa oss få djupare kontakt med det som är mänskligt inom oss, känslor och behov som vi har och som vi möter hos andra människor. När vi kan identifiera vad vi känner, behöver och vill kan det hjälpa oss att vara tydligare och ärligare i våra relationer. Samtidigt som vi också blir mer uppmärksamma på vad som pågår i andra genom att vi lyssnar med respekt och empati. NVC kan användas i vardagskommunikationen för att förbättra samarbetet genom att bidra till större förståelse och medkänsla mellan människor, men också för att förstå och hantera konflikter. I vissa sammanhang används ”Giraffspråket” som en benämning på NVC. Giraffens stora hjärta symboliserar känslans kommunikation, empati. Genom sin långa hals får den överblick, men blir också mer sårbar, vilket många gånger är en förutsättning för att vi ska kunna få en ärlig och genuin kontakt med varandra.

Marshall Rosenberg är grundare av NVC och arbetade under sin livstid som internationell fredsmäklare. I hans bok ”Nonviolent Communication – Ett språk för livet” beskriver han processen bakom NVC och hur vi kan använda språket och vår medvetenhet till att utveckla djupare kontakt med oss själva och andra, vilket kan underlätta samarbete och bidra till mer tillfredsställande relationer.

Andréa Nilsson

Jag är en livsbejakande, nyfiken och kreativ person som värdesätter enkelhet. För mig handlar livet om att hitta min väg, vara sann mot mig själv och leva i harmoni med min omgivning. Att fokusera på det som berikar livet och göra sådant som gör mig glad och ger energi, vilket jag också vill hjälpa andra med. Här i min blogg finner du mina tankar, tips och idéer, samt om det är några aktiviteter på gång.

Arkiv

 

Mer läsning

Är du redo att växa genom dina relationer och kommunikation?

Denna hemsida använder kakor. Läs mer.