Andréa Nilsson

Vi präglas alla av våra tidiga upplevelser i livet och lär oss hur vi ska vara och agera för att passa in och få godkännande. Men med risk för att vi tappar bort oss själva och kontakten med vår inre kärna. Min största drivkraft är att hjälpa människor att återknyta kontakten med sig själva för att kunna ta ansvar och agera inifrån istället för att styras av andras förväntningar. Att vi ska möta oss själva och andra med empati och respekt, utifrån en inre upplevelse av värdighet och integritet. Jag ser livet som en resa där våra utmaningar ger oss möjligheter att växa och utvecklas. Att komma närmare oss själva och de människor vi har omkring oss. Och där vi varje dag har möjlighet att välja. Välja det som berikar livet och gör det ljusare.

Min resa

Från Byggnadsingenjör till Kommunikationsinspiratör!

Det har alltid varit viktigt för mig att följa min egen väg och det är berikande att hjälpa andra att finna sin. Efter att jag arbetat som byggnadsingenjör i några år valde jag att byta inriktning och utbildade mig till personalvetare med fördjupning inom arbets- och organisationspsykologi. Under den perioden insåg jag att det som ger mitt liv mening är relationer och avgörande för hur dessa fungerar är kvaliteten på kommunikationen. Det ledde till att jag gjorde två studier kring kommunikation, relationer och samspel som ligger till grund för mitt arbete.

Nonviolent Communication - Ett språk för livet!

Under en UGL-utbildning kom jag i kontakt med kommunikationsverktyget och förhållningssättet Nonviolent Communication (NVC) som har kommit att bli en stor inspirationskälla. Genom Friare Livs årsprogram 1 och 2 inom NVC har jag fördjupat min kompetens och mina kunskaper ytterligare. Under våren 2017 blev jag klar med deras Medlingsprogram där jag fick ännu mer träning i konflikthantering och i att möta människor med empati. Sedan hösten 2017 är jag även EMCC certifierad Föräldra- och Familjecoach genom Family-Lab och ABLC och i maj 2018 EMCC certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach genom ABLC.

Samtalsterapi för djupare bearbetning!

I mötet med människor i samtal blev det tydligt för mig att många av oss bär med sig mer eller mindre obearbetade upplevelser från vår barndom som påverkar hur vi hanterar vår tillvaro och relationer i nutid. För att ännu bättre förstå och kunna hantera mänskliga processer och trauman har jag under 2020-2022 gått Steg 1-utbildning i grundläggande Psykoterapi med psykodynamisk inriktning på Ersta Sköndal Bräcke Högskola i samarbete med S:t Lukas i Göteborg. Nu erbjuder jag även Samtalsterapi för längre mer djupgående bearbetningar.

Välkommen att kontakta mig

Mina utbildningar

Steg 1 Terapeut inom PDT, Grundläggande Psykoterapi (S:t Lukas)

EMCC-certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach (ABLC)

EMCC-certifierad Föräldra- och Familjecoach (Family-Lab & ABLC)

Medlingsprogrammet 1 år – Konflikthantering och Medling (Friare Liv)

Nonviolent Communication År 1 och 2 – Ilska, skuld och skam (Friare Liv)

Utveckling av grupp och ledare, UGL (Göteborgs arbetspsykologi AB)

Fil Mag. Personalvetare med fördjupning inom arbets- och organisations psykologi: Förändrings- och utvecklingsarbete, Motivation och ledarskap i organisationer, Arbetsgruppens dynamik, Samtal och kommunikation på arbetsplatsen, Inlärning och undervisning, Pedagogik i arbetslivet

Mina uppsatser

Under min utbildning till personalvetare på Göteborgs Universitet genomförde jag två studier utifrån kommunikation och vad som påverkar samspelet mellan oss människor. Dessa tillsammans med grunderna i förhållningssättet och kommunikationsverktyget Nonviolent Communication (NVC) utgör stommen i mina föreläsningar och utbildningar.

Är du redo att växa genom dina relationer och kommunikation?

Denna hemsida använder kakor. Läs mer.